_mgl2170.jpg
teenager's kingdom

photo: Yassen Hristov 

stylist: Patrycja Suszek-Raczkowska / Poco design